Bunları Biliyor musunuz?

Print page

Rodilon Pasta - Sık Sorulan Sorular

Lütfen uygulama yapmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz ve gerekli güvenlik tedbirlerini alınız!

 

 • Rodilon Pasta 10 g kimlerin kullanımına uygundur?

 Gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve kullanma talimatlarına uymak şartıyla genel halk kullanımına uygundur.

 

 • Rodilon Pasta, tüm farelerin üzerinde etkili midir?

Rodilon Pasta, kentsel alanda en çok problem oluşturan Lağım Faresi (Rattus Norvegicus), Çatı Faresi (Rattus Rattus )ve Ev Faresi (Musmuculus) üzerinde etkilidir.

 

 • Rodilon Pasta’nın insanlar ve hedef dışı canlılar üzerinde herhangi bir zararı veya yan etkisi var mıdır?

Kullanma talimatlarına göre uygulandığında insanlar veya hedef dışı canlılar üzerinde beklenmeyen bir yan etkisi yoktur. Ancak çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır. Rodilon Pasta’nın içeriğindeki Bitrex maddesi, ürünün diğer canlılar tarafından tüketilmesini engeller. Tüm fare zehirleri, hedef dışı canlıların ulaşmasına engel olacak şekilde saklanmalı ve uygulama yapılan alanlar seçilirken fare ve sıçanların kolaylıkla ulaşabileceği fakat hedef dışı canlıların ulaşamayacağı alanlara uygulanmalıdır. Ayrıca ürünlerin yer altı sularına bulaşması engellenmelidir.

 

 • Rodilon Pasta nasıl uygulanır?

Uygulamanın tüm aşamalarında mutlaka ELDİVEN kullanınız. Plastik torbada bulunan zehirli yemi, torbayı dikey olarak makasla keserek açınız. Yemlerin uygulanması sırasında hedef dışı canlıların temasının engellenmesi ve fare ve sıçanların tüketiminin daha kolay olması için uygun alanları seçiniz. Kemirilmiş alanlar, kemirgen dışkılarının görüldüğü yerler, asma tavanlar ve insan aktivitesinin az olduğu karanlık ve kuytu bölgelere, hazır yem istasyonları içerisine ya da insan ve diğer canlıların ulaşma imkanı olmayan korunaklı alanlara uygulanmalıdır. Tespit edilen alanlara uygulama tablosuna uygun miktarda Rodilon Pasta bırakınız. 2-3 gün aralıklarla yem istasyonlarını/uygulama yapılan yerleri kontrol ederek tüketilen yemlerin yerine yenilerini ekleyiniz. 10. gün sonuna kadar veya fare ve sıçanların izleri kayboluncaya kadar uygulamaya devam ediniz. Artan yem ve kullanılan kapları usulüne uygun imha ediniz.

 

 • Rodilon Pasta uygulamasında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Kemirgen mücadelesinde, Rodilon Pasta kullanımına ek olarak, giriş ve çıkışı kolaylaştıran alanların tamir edilmesi ve kapatılması, açıkta su kaynağı ve gıda bırakılmaması, yuvalanma alanı olabilecek yerlerin kontrol edilmesi gibi tedbirler önemlidir.

 

 • Rodilon Pasta, ambalaj açıldıktan ne kadar süre sonra tüketilmelidir?

Ambalajı açılan ürün 1 ay içerisinde kullanılmalıdır.

 • Ürün hangi koşullarda muhafaza edilmelidir?

Ürün orijinal ambalajında veya ambalaj açıldı ise hava almayacak şekilde sıkıca kapatılarak, rutubetsiz, serin ve kilitli alanlarda saklanmalıdır.

 

 • Etkili ve kesin sonuca ulaşabilmek için fare minimum ne kadar Rodilon Pasta tüketmelidir?

Lağım fareleri için yaklaşık 7 gr ve ev fareleri için 0,4 gr ürün tüketilmesi ölümcül dozun alınmış olması bakımından yeterlidir.

 

 • Fare yemi yedikten ne kadar süre sonra ilk etki gözlenebilir?

Ürün tüketildikten 3-5 gün sonra ilk etkiler ortaya çıkar ve yaklaşık 8. günde ölüm gerçekleşir.

 

 • Ne kadar süreli aralıklarla istasyonlar içerisine yemleme işlemi gerçekleştirilmelidir?

Uygulama sıklığı ortamdaki fare/sıçan yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Yemler en erken 5’er gün aralıklarla yenilenmelidir. Tek bir noktaya çok miktarda ürün bırakmak yerine, farklı alanlara daha az miktarda ürün bırakmak daha hızlı, etkili ve ekonomik bir başarı için önemlidir.

 

 • Ne kadar miktarda Rodilon Pasta, evcil hayvanların zehirlenmesine neden olur?

10 kg ağırlığındaki bir köpek için LD50 (Maruz kalan bireylerin en az % 50 sini öldüren doz) değeri 1.6 kg  ve 2 kg ağırlığındaki sağlıklı bir kedi için LD50 değeri 1.28 kg üründür. Hedef dışı canlıların genel sağlık durumları farklılık göstereceğinden, olası kazaların önlenmesi için, uygulamanın kedi ve köpeklerin ulaşamayacağı alanlara yapılması önerilir.

 

 • Rodilon Pasta yiyerek kontamine olan bir fareyi yiyen evcil hayvan zehirlenir mi?

Kedi ve köpekler açısından bu tip zehirlenme ihtimali pratikte oldukça düşük olmakla birlikte, farelerle beslenen leylek, baykuş gibi canlılar için tüm fare ilaçları risk oluşturmaktadır. Ortalıkta görülen ölü farelerin toplanması ve imha edilmesi önemlidir..

 

K-Othrine SC 50 Sıkça Sorulan Sorular

Lütfen uygulama yapmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz ve gerekli güvenlik tedbirlerini alınız!

 • K-Othrine SC 50, kimin kullanımına uygundur?

Gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve kullanma talimatlarına uymak şartıyla genel halk kullanımına uygundur.

 

 • K-Othrine SC 50, hangi haşerelere karşı etkilidir?

Ürünün etkili olduğu zararlılar etiketinde belirtilmiştir. Bu zararlılar; karasinek (ergin),  sivrisinek (ergin), hamam böceği ve piredir.

 

 • K-Othrine SC 50, çevreye zararlı mıdır?

K-Othrine SC 50 etikette belirtilen güvenlik uyarılarına uyulduğunda ve belirtilen dozlarda kullanıldığında çevre ve insan sağlığı için beklenmeyen etkiler oluşturmaz. Çevreye zarar vermemesi için boş ambalajlar usulüne uygun imha edilmelidir.

 

 • K-Othrine SC 50’nin insanlar veya hayvanlar üzerinde herhangi bir zararı veya yan etkisi var mıdır?

Kullanma talimatlarına göre uygulandığında ürünün insanlar veya hayvanlar üzerinde beklenmeyen bir yan etkisi yoktur. Ancak çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır. K-Othrine SC 50, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nin bir bölümü olan Pestisit Değerlendirme Birimi (WHOPES) tarafından etkinlik ve güvenlik açısından test edilmiş ve onaylanmıştır.

 

 • K-Othrine SC 50 nasıl uygulanır?

Hedef haşereye göre belirtilen miktarda ürün 5 L su ile karıştırılarak, sırt pulvarizatör pompaları, el spreyleri veya filitler ile 100 m² alana yüzey spreylemesi şeklinde uygulanır. Yüzeye 40-45 cm mesafeden püskürtme en iyi sonucu verecektir.  Uygulama yapılacak yüzeyler seçilirken, hedef zararlının saklandığı ve görüldüğü yüzeyler tercih edilmelidir. İlacın, uygulama tablosunda belirtilen sürede kalıcılığını devam ettirmesi için yüzeylerin silinmemesi ve yıkanmaması gerekir. Uygulama yapılan alan,  yüzeyler kuruduktan ve en az 60 dakika havalandırıldıktan sonra kullanılabilir.

 

 • K-Othrine SC 50 ürün uygulaması sırasında evde bulunmanın herhangi bir sakıncası var mıdır?

Uygulama sırasında sadece kişisel korunma tedbirlerini almış uygulayıcıların evde bulunması gerekir. Uygulama ve hazırlık aşamasında maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Hiçbir şey yenilmemeli, içilmemeli ve sigara kullanılmamalıdır. Uygulama yapılan alan,  yüzeyler kuruduktan ve en az 60 dakika havalandırıldıktan sonra kullanılabilir.

 

 • Daha etkili olması için K-Othrine SC 50’nin üzerinde belirtilen doz miktarından daha az suyla karıştırarak seyreltmenin bir zararı var mıdır?

K-othrine SC 50 tavsiye edilen etiket dozlarında yeteri kadar etkilidir. Daha az ya da daha fazla su ile karıştırılmamalıdır. Zararlı türüne uygun uygulama dozları aşağıdaki gibidir;

Table

 • K-Othrine SC 50, su ile seyreltildikten sonra ne kadar süre içinde kullanılmalıdır?

Su ile karıştırılan ürün 12 saat içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıma uzun süre ara verildiğinde karışım yeniden çalkalanmalıdır.

 

 • Ev ilaçlamalarından sonra yapılan temizlik K-Othrine SC 50’nin etki süresine etki eder mi?

İlaçlamadan sonra su ile temizlik yapıldığında ilacın etkinliği azalır. Dolayısıyla uygulamadan sonra su ile temizlik önerilmez.

 

 • İlaçlamanın etkisi ne kadar süre devam eder?

Uygulamadan sonra, su ile temizlik yapılmadığı sürece, uygulama yapılan yüzeylerdeki koruyucu etkisi etikette belirtilen sürelerde devam etmektedir.

 

 • K-Othrine SC 50 ne kadar sıklıkta uygulanmalıdır?

K-Othrine SC 50, usulüne göre uygulanması ve uygulama yapılan yüzeylerde su ile temizlik yapılmaması şartıyla etiketlerde belirtilen süre boyunca koruma sağlayacağından, yeniden uygulama bu sürelerden sonra yapılabilir.

 

 • K-Othrine SC 50’nin böceklerin yumurta ve larvaları üzerindeki etkinlikleri nasıldır?

Ürün sadece erginler üzerinde etkilidir. Ürünün etkili olduğu zararlı detayları etiket üzerinde yazmaktadır. Bunlar; karasinek (ergin),  sivrisinek (ergin), hamam böceği ve piredir.

 

 • K-Othrine SC 50’nin raf ömrü nedir?

Ambalaj açılmadıkça üzerinde yazan son kullanım tarihine kadar, ambalaj açıldıktan sonra ise hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmak şartıyla 12 ay boyunca ürün etkinliğini devam ettirir.

 

 • Bilinen markaların etkinlikleri diğer markalara göre daha mı fazladır?

Bir ürünün etkinliğini markanın bilinirliği değil kullanılan aktif maddenin saflığı ve formülasyon kalitesi belirlemektedir. Bir kimyasal ürün ile ilgili etkinlik değerlendirildiğinde, hedef zararlılar üzerindeki kontrol etkisinin yanı sıra çevre ve insanlar üzerindeki olası zararlı etkileri de dikkate alınmalıdır.

 

 • Ürünün kokusuz olması ‘’verimsizlik’’ veya ‘’içeriğinde daha az kimyasal’’ anlamlarına mı gelir?

Ürünün kokusuz olması, kullanılan aktif maddenin kimyasal grubu ve formülasyon içeriğindeki diğer yardımcı maddeler ile ilgili olup, ürünün verimli olmadığı veya daha az kimyasal içerdiği anlamına gelmez. Çevre sağlığında kullanılan teknolojiler zaman içerisinde gelişim göstermiş olup, bu gelişmelere bağlı olarak, uygulama yapılan alanlarda uygulama anında ve sonrasında rahatsızlık yaratan kokulu formülasyonlardan daha güvenli olan kokusuz formülasyonlara geçilmiştir.