Sivrisinek Alan Spreyleri

Sivrisinek Alan Spreyleme işleminin gizemli yönlerine ilişkin kısa bir tanıtım.

Print page
Profesyonel Zararlı Canlı Yöneticileri olarak kullandığımız tüm teknolojiler arasında şüphesiz en gizemlisi Alan Spreyleme yöntemidir. Yine de ürünleri sisleme ya da ULV ile sisleme yöntemleriyle uygulamak için kullanılan teknoloji, bizim kullandığımız teknolojilerden daha karmaşık değildir. Sorun muhtemelen çoğumuz için bu teknolojinin örneğin el tankı ile aynı sıklıkla kullanılmamasıdır. Kullanılan ekipmanların bizim kullandıklarımızdan farklı olduğu şüphesiz. Geniş alanlarda hızlı uygulama sağlama özellikleri göz korkutucu olabilir ancak çalışma prensipleri kanıtlanmıştır ve Profesyonel Zararlı Canlı Yöneticilerinin kullanabileceği araçlardır.

Alan spreylemenin temeli, çok sayıda küçük insektisit damlacığının kısa süre içerisinde havaya yayılması üzerine kuruludur. Bu damlacıklar hedef böceklere temas ettiğinde ölümcül dozda insektisit bulaştırırlar. Alan spreylemede kullanılan geleneksel yöntemler arasında Termal Sisleme (yüksek oranda insektisit damlacığının yoğun bir sis görünümünde uygulanması) ve Ultra Düşük Hacim (ULV) yöntemiyle damlacıkların aerosol üreten soğuk bir makineyle uygulanması bulunur.

ULV yönteminde, ağızdan çıkan insektisit mekanik yöntemle parçalara ayrılarak damlacıklar oluşturulur. Ağız yukarıya bakan bir açıyla tutulur, yukarıya püskürtülen damlacıklar yer çekiminin etkisiyle aşağıya düşer.

Bunun aksine, Termal Sisleme yönteminde insektisit formülasyonu yüksek sıcaklıkta buharlaştırılır. Buharlaşan insektisit dışarıdaki soğuk havayla karşılaştığında yoğuşarak damlacıklar oluşturur. Aletin ağzı aşağıya yere doğru tutulur. Sıcak hava yükseldikçe damlacıkları yukarıya taşır.

Alan spreyleme (sisleme ya da ULV yöntemiyle Sisleme) yüksek sayıda böceği (özellikle uçan erginleri) kısa sürede öldürmek için çok etkili bir yöntemdir. Sivrisinek ve sinek gibi böceklerde kullanılabilecek çok etkili bir yöntemdir. Ayrıca kapalı alanlarda, depolanmış gıda güvelerini ve hamam böceklerini "temizlemek" için çok kullanışlı bir yöntemdir. Uygulama sonrasında rezidüel faaliyet olmadığından, tamamen etki gösterebilmesi için 5-7 günlük aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir. Uygun ve düzgün bir şekilde ayarlanmış ekipmanla geniş bir alanda az miktarda etkin madde ile mükemmel sonuçlar elde edilebilir. Bu teknik, vektör kaynaklı hastalık salgınlarında (Dang humması gibi) ergin sivrisinek sayısını hızlı bir şekilde düşürmek için özellikle tercih edilen bir yöntemdir.

Uygulamanın zamanlaması - böcek faaliyeti: Alan spreyleme yöntemi uçan (ya da maruziyete açık alanlarda dinlenen) böcekleri hedeflediğinden, maksimum sonuç elde etmek adına zamanlamanın böceklerin en faal oldukları zamanla denk getirilmesi önemlidir. Bu zamanlama, söz konusu böceğe göre değişmekle birlikte genel olarak ev sineği faaliyetleri sabahın erken saatlerinde ya da öğleden sonra artmakta, sivrisinek faaliyetleri ise öğleden sonra geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde baş göstermektedir.

Uygulamanın zamanlaması - atmosfer koşulları: Spreyleme esnasında iklim koşulları da dikkate alınmalıdır. Sabahın erken saatlerinde ya da akşamları meydana gelen sıcaklık inversiyonları spreyin zemin seviyesinde kalmasına yardımcı olacak koşullar yaratır. Böylece damlacıklar, böceklerle temas edemeyecekleri yüksek hava akımlarında kaybolmaz. Konveksiyon akımları ve rüzgar etkinliği kısıtlayacağından günün sıcak saatlerinde spreyleme yapılmamalıdır.

Ürün: Alan spreylerinde kullanılacak ideal ürün, düşük doz oranlarında hızlı etki gösteren bir etkin madde içermeli, memeli toksisitesi düşük olmalı (uygulama yapan kişiye, kamuya ve çevreye yönelik riskleri azaltmak için) ve çeşitli ekipmanlarla uygulanabilir olmalıdır. Damlacıklar zemine ulaştığında, hedef alınmayan türlere ve çevreye yönelik etkinin minimum düzeyde kalması için etkin maddenin rezidüel faaliyetinin olmaması da tercih edilen bir özelliktir.

Çoğu ürün hidrokarbon çözücü bazlıdır ve seyreltici madde olarak mineral yağ kullanılması gereklidir ancak su bazlı bazı yeni ürünler buharlaşma karşıtı teknolojiyle hazırlandıklarından damlacıklar etkilerini uzun süre korumakta, bu da hedeflerine temas etmek için daha fazla zamana sahip olmaları anlamına gelmektedir. Bu teknoloji olmadığında su bazlı formülasyonlar buharlaşan damlacıklar üretmekte, bu da damlacık boyutu ve etkinliğini etkilemektedir.

Fırsatlar? Alan spreyleme gibi son derece etkili ve etkin bir teknoloji ilginizi çekiyorsa yerel ekipman uzmanı/distribütörü ve Bayer ürün temsilcisi ile iletişime geçin. Uygulama gerektiren uygun depolara sahip ticari zararlı canlı kontrol programı müşterileri olanlar için bu teknoloji, programın olmazsa olmazlarından biridir. Sivrisinek yönetiminin büyük bir bölümü yerel ya da devlete bağlı kuruluşlar tarafından yönetilmektedir ancak Profesyonel Zararlı Canlı Kontrol Operatörlerinin faaliyet gösterdikleri bölgede katkı sağlayabilecekleri fırsatlar bulunmaktadır.

Bayer'in Public Health Journal yayınının son sayısı için www.vectorcontrol.bayer.com adresini ziyaret edin.