Sıkça Sorulan Sorular

Zararlı canlı kontrolü uzmanlarımıza sıkça sorulan soruları okuyun.

Print page
Ask the Expert - Pest Control - Bayer

Uzmana Sorun

Farklı bir sorunuz mu var? O halde iletişim formumuzu doldurarak uzmanımızdan yanıt alabilirsiniz!

 

Çevre Sağlığı ilaçlarının insan ve hayvanlar üzerine herhangi bir zararı veya yan etkisi var mıdır?

Çevre sağlığında kullanılan tüm ürünler T.C Sağlık Bakanlığı tarafından bu amaçla kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış ürünlerdir. Bu ürünlerin içerisindeki aktif maddeler, uzun süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda insanlar üzerinde zararlı etkileri olmayan kimyasallardan seçilmektedir. Her ne kadar aktif maddeler güvenli olsa da, ürünler sadece aktif maddelerden oluşmamakta, formülasyon içerisinde, kalıcılığı arttırmak raf ömrünü sağlamak ve güvenlik amacıyla çok farklı yardımcı maddeler kullanılmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir çevre sağlığı ürünün güvenlik yönüyle değerlendirirken, aktif maddenin uygunluğu ve saflığı, yardımcı maddelerin uygunluğu ve saflığı ile üretim sürecinin uygunluğundan ambalaj malzemesine kadar uzanan birçok etkeni değerlendirmek gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren çevre sağlığı ilaçları, etiket uyarılarına ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanıldığında insanlar üzerinde yan etkisi yoktur.

Çevre Sağlığı ilaçlarının kokusuz olması o ürünün etkisiz olduğu veya içerisinde daha az miktarda kimyasal olduğu anlamına mı gelir?

Çevre sağlığı ilaçlarının kokulu olup olmamasını etkileyen iki faktör bulunmaktadır. Bunlardan birincisi aktif maddeye bağlı koku, ikincisi de ürün içeriğinde petrol türevi çözücü (Solvent) bulunmasına bağlı kokudur. Geçmişte yoğun şekilde kullanılan Chlorpyriphos, Diclorvos (DDVP) gibi aktif maddeler uygulandıkları alanda buharlaşmakta dolayısıyla insanları rahatsız eden bir koku ortaya çıkmaktadır. Bu buharlaşmaya bağlı olarak insanlar tarafından solunum yoluyla vücuda alınması oldukça kolay olduğundan T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış ya da kullanımı oldukça kısıtlanmıştır. Günümüzde, insan yaşam alanlarında güvenle kullanılabilen ilaçlardan Emülsiyon Konsantre (EC) formülasyonlarda olanları, sadece içeriğindeki çözücü maddeye (Solvent) bağlı olarak uygulama anında koku yayabilmekte olup, uygulama yapılan ortamın 30 Dakika kadar havalandırılmasın sonra bu kokuda kaybolmaktadır. Bunun dışında Süspansiyon Konsantre ( SC ) ve Suda Eriyebilen Granül ( WG ) formülasyonlar ile kullanıma hazır yem formülasyonlar ( hamamböceği ve karınca jelleri ) tamamen kokusuzdur.

Dolayısıyla bir Çevre Sağlığı ilacının kokulu olup olmamasını içeriğindeki aktif madde miktarı değil aktif maddenin kimyasal gurubu ve yardımcı maddeler belirlemektedir.

Bayer ürünleri nerede üretilmektedir?

Bayer. Dünya genelinde yaygın 30 dan fazla tesisinde, ISO 9001 ve ISO 14001 gibi uluslararası kalite standartlarında üretim yapmakta olup, tüm tesisler bağımsız kuruluşlar tarafından sürekli denetlenmektedir. Önemli üretim tesislerinden biride   Gebze/Kocaeli’nde bulunmakta olup hem Ülkemiz için hem de Avrupa, Rusya, Afrika ve Ortadoğu gibi yakın coğrafyalara üretim yapmaktadır.

Bayer ürünlerinin çevreye herhangi bir zararı var mıdır?

Bayer, çevre sağlığı alanında kullanılacak tüm ürünlerini, hem aktif madde hem de formülasyon açısından uzun yıllar araştırma ve geliştirme çalışmalarından sonra sizlerin kullanımına sunmakta olup, ürünlerin kullanılması ve boş ambalajların imhası aşamasında etiket talimatlarına uyulması halinde, çevre ve insanalar için beklenmeyen etkiler göstermez. Boş ambalajların imhası için lütfen etiket bilgilerine riayet ediniz.

Ev ilaçlamalarında, ev temizliğinden sonra ürünlerin etki süreleri ne kadar kalıcıdır?

Bayer, kullanımınıza sunduğu tüm çevre sağlığı ürünlerinin etkinlik çalışmalarını, içerisinde ülkemizin bulunduğu farklı coğrafyalardaki birçok ülke koşullarında ve gerçek saha şartlarında denedikten sonra piyasaya sürmektedir. Esas olarak ürün etiketleri üzerinde belirtilen kalıcılık süreleri boyunca ürünler etkilidir. Yine de bir çevre sağlığının etki sürelerini belirleyen bazı parametreler mevcuttur. Örneğin su ile karıştırılarak yüzeylere püskürtülen ilaçların kullanıldığı alanlarda, ilaçlamadan sonra su ile temizlik yapılması, doğrudan güneş ışığı alan yerlere uygulanması, yem formülasyonların uygulandığı alanlardan yemin yıkanması ya da fiziksel olarak uzaklaştırılması gibi sebeplerle, etiket üzerinde yazan sürelerden daha kısa sürede etkinlik kaybolabilmektedir. Bu konuda en iyi sonucu alabilmek için, uygun formülasyonlu ürünlerin tercih edilmesi ve uygulama sonrası kurallara uyulması son derece önemli olmaktadır.

Daha fazla etkili olması için ürünün üzerinde belirtilen doz miktarından daha az suyla karıştırarak seyreltmenin bir zararı var mıdır?

Çevre Sağlığı ilaçlarından beklenen sonuçların alınması için etiket uyarılarına tamamen uyulması son derece önemlidir. Karışımda kullanılacak suyun miktarı kadar uygulama yapılan alanda önem arz etmektedir. Daha fazla suyla karıştırılması ya da daha fazla alana uygulanması; doz eksikliği sebebiyle zararlıların ölmemesi ve ilaçlara karşı dirençli canlıların ortaya çıkması, öldürücü etkinin beklenen süreden daha kısa olması gibi sonuçlar soğuracağı gibi yine daha az su ile karıştırılması ya da tavsiye edilenden daha az bir alana uygulanması da; uygulayıcılar ve alanda yaşayan diğer canlılar için beklenmeyen etkilerin görülmesi, fazla ilaç sarfiyatı sebebiyle ekonomik kaybın oluşması veya çevresel risklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilecektir.

Ürünler su ile seyreltildikten sonra etkisini ne kadar süre daha devam ettirir?

Çevre Sağlığı ürünleri su ile karıştırıldıktan sonra en fazla 12 saat içerisinde kullanılmalıdır. Uygulamaya 1 saatten fazla ara verildiğinde, uygulama ekipmanı iyice çalkalanarak ilacın su içerisinde eşit şekilde dağılması sağlanmalıdır. Bu şartların uluslararası standartlarda üretilen kaliteli ürünler için geçerli olduğu, daha düşük standartlarda üretilen ürünlerin farklı sonuçlar yaratabileceği unutulmamalıdır.

Bayer portföyünde organik çevre sağlığı ürünleri var mıdır?

Bayer, bir yaşam bilimi firması olarak Dünya genelinde faaliyet göstermekte olup, birçok organik çevre sağlığı ürününü farklı ülkelerde kullanıma sunmuştur ve bu alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Organik çevre sağlığı ürünleri, daha düşük etkinlik seviyesine sahip olduğundan ve sentetik ürünlere göre daha yüksek maliyetli olduğundan ülkemizde henüz tüketiciler tarafından tercih edilmemektedir. Bayer, gelecek dönemde organik çevre sağlığı ürünlerini Türkiye pazarına da sunmak için çalışmalara devam etmektedir.

Uygulama sırasında evde bulunmanın herhangi bir sakıncası var mıdır?

Jel formülasyonlu hamamböceği ve karınca ilaçları ile fare mücadelesinde kullanılan fare zehirleri hariç, uygulamasında herhangi bir uygulama ekipmanı kullanılan tüm ilaçaların uygulanması sırasında, uygulama yapılan alanda sadece gerekli tedbirleri almış uygulama personelinin bulunması esastır. Uygulamayı yapacak kişi, etiket direktiflerine uygun kişisel koruyu ekipmanlarından ( Maske, Eldiven vb.) gerekli olanlarını kullanmalıdır. Uygulama yapılan alanlar 30 dakika kapalı tutulduktan ve 1,5 saat havalandırıldıktan sonra güvenle kullanılabilmektedir. İlaçlama esnasında, ilaçlı karışımın doğrudan; gıda maddeleri, bunların hazırlanması ve tüketilmesi amacıyla kullanılan mutfak malzemeleri, doğrudan vücuda temas eden mobilya ve giyim eşyalarına uygulanmamasına dikkat edilmeli, kazara meydana gelecek bulaşmalardan sonra temas eden yüzeyler sabunlu su ile iyice silinmeli ve diğer eşyalar yıkanmalıdır.

Ürünler bütün haşerelere karşı etkili midir?

Bir çevre sağlığı ilacının hangi zararlılar üzerinde etkili olduğunu aktif maddenin kimyasal yapısı, saflık oranı, formülasyon içerisindeki yardımcı maddeler ile hedef zararlının özellikleri belirlemektedir. Bazı aktif maddeler birçok zararlı gurubu üzerinde etkili olsa da, özellikle yem formülasyonlar gibi, zararlıya özel çekici yardımcı maddelerin bulunduğu formülasyonlar sadece hedef zararlı üzerinde etki göstermektedir ve buda istenen bir sonuçtur. Temel olarak, bir ürünün tüm calılar üzerinde etki göstermesi istenmez. Böyle olması halince, uygulama yapılan alandaki faydalı canlılarda zarar görecektir.

Ürünlerin böceklerin yumurta ve larvaları üzerindeki etkinlikleri nasıldır?

Ergin böcek mücadelesinde kullanılan aktif maddelerin, bu zararlıların larvaları üzerinde de sınırlı seviyede etkisi olmakla birlikte, aynı kimyasalın hem larva hem de ergin döneminde kullanılması direnç gelişimine tetiklediğinden tercih edilen bir yöntem değildir. Bu sebeple, larva dönemleri ve ergin dönemleri için farklı kimyasal guruplardan değişik ürünler tüketicilerin hizmetine sunulmuştur.

Bitki koruma ilaçlarında görülen direnç konusu çevre sağlığı ilaçlarında da görülür mü?

Direnç, Bitki koruma ürünlerinde olduğu gibi çevre sağlığı ürünlerinde de görülebilmektedir. Direnç konusu günümüzde çevre sağlığı alanında, en acil çözüm bekleyen sorundur. Bayer, direnç mücadelesi konusunda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Vektör Kontrol Örgütü (IVCC) gibi birçok uluslararası kuruluş ile işbirliği yapmaktadır.

Bilinen markaların etkinlikleri diğer markalara göre daha mı fazladır?

 

Bir Çevre Sağlığı ürünü değerlendirilirken; sadece hedef zararlılar üzerindeki etkinliğine değil, aynı zamanda hedef dışı canlılar, insanlar ve doğa üzerindeki etkilerine de (Güvelik) bakmak gerekmektedir.  Çevre sağlığı ilaçlarını kullanım amacı sadece bazı zararlıların ortadan kaldırılması değil, aynı zamanda insan ve çevre  sağlığını bu zararlılardan kaynaklanan risklerden korumaktır. Bayer, ürün geliştirmenin her aşamasında insan ve çevre sağlığını ilk kriter olarak değerlendirmekte, uygun aktif maddeleri uygun formülasyonlarda ve güvenli konsantrasyonlarda ürün haline getirerek en güvenli ve etkili ürünleri sizlerin kullanımına sunmaktadır. Diğer taraftan, ürünlerin etiketleri üzerinde yazan içerikleri aynı gibi görünse de, aktif maddenin saflığı, kullanılan yardımcı maddelerin çeşidi, kalitesi ve oranı ile üretim sürecinde kullanılan teknolojilerde nihai ürün açısından çok ciddi farklılıklar yaratmaktadır. Birçok kalitesiz jenerik ürün, orijinal ürünler ile aynı etkinliğe ve kalıcılık süresine sahip olmadığı gibi, hem insanlar hem de hedef dışı canlılar ve doğa için istenmeyen etkiler gösterebilmektedir.

Çevre Sağlığı ilaçları 1 yıl boyunca aynı etkinliği gösterebilir mi?

Etkinlik konuş iki şekilde değerlendirilmelidir. Ambalajlı ürünün etkinliği ve ürünün uygulanmasından sonraki etkinliktir. Uygulamadan sonraki etkinlik yukarıda açıklanmıştır. Uluslararası standartlarda üretilmiş bir çevre sağlığı ilacı, ambalajı açılmadığı sürece, etiket üzerinde belirtilen son kullanım tarihine kadar güvenle kullanılabilmektedir. Etiket üzerinde belirtilen son kullanım tarihi içerisinde kalmak kaydıyla, ürün ambalajı açılıp bir kısmı kullanıldıktan sonra, ambalaj hava almayacak şekilde sıkıca kapatılarak ve uygun depolama şartlarında bekletilmek şartıyla ürün etiketlerinde belirtilen süre boyunca güvenle kullanılabilmektedir. Bu konudaki kesin bilgilendirme için lütfen ürün etiketlerini inceleyiniz.

Piyasada bulunan kullanıma hazır spreylerin etkinliği nasıldır?

Kullanıma hazır çevre sağlığı ürünler ile konsantre ürünler karşılaştırıldığında;

Kullanıma hazırlanması: Kullanıma hazır ürünler herhangi bir ön hazırlık gerektirmediğinden, konsantre ürünlere nazaran daha kolay şekilde uygulanmaktadır. Bu ürünlerin, uygulamadan önce iyice çalkalanması gerektiği unutulmamalıdır.

Maliyet: Kullanıma hazır ürünler, yapıları gereği çok düşük miktarda aktif madde içermekte olup aynı fiyata alınabilecek bir konsantre ürününden 5-10 kat daha düşük alanda uygulanmaktadır.  Örnek olarak 10 TL ye satılan bir konsantre ürün 100 m2 alana uygulanırken 15-20 TL ye satılan bir Kullanıma Hazır Ürün 10-20 m2 alana uygulanabilmektedir. Tüketiciler bu konuda hataya düşmekte, aynı fiyata aldıkları ürünleri aynı alanlara uygulamakta ve beklenen sonucu elde edememektedir.

Güvenlik : Her iki formülasyonda uygulandıktan sonra aynı derecede güvenlidir. Bunula beraber konsantre ürünlerin içeriğindeki aktif madde yüksek olduğundan, konsantre ürünlerin uygulanması sırasında çok daha fazla dikkatli davranılmalıdır. Güvenlik tedbirleri için lütfen ürün etiketlerini inceleyiniz.

Kalıcılık  ve Uygulama alanları: Bir çevre sağlığı ilacının uygulandığı yüzeydeki kalıcılığını ( hangi süre etkili olacağını ) formülasyon yapısı belirlemektedir. Konsantre ürünler, formulasyonlarının sağladığı avantaj sebebiyle daha uzun süre etkilidir. Kalıcılığı sağlayan üretim teknolojileri ile yardımcı maddeler, kullanıma hazır ürün formülasyonlarına sınırlı derecede uygulanabilmektedir. Diğer taraftan uygulama yapılacak alanın, temiz veya kirli olması ile sıvalı, sıvasız, beton fayans gibi yüzey özellikleri de ilacın etkinliğini belirlemektedir. Kullanıma hazır formülasyonlar sadece temiz yüzeylerde ve fayans gibi parlak ve az geçirgen yüzeylerde uzun süreli etkili olabilirken, konsantre formülasyonlar hem temiz ve parlak yüzeylerde hem de kirli ve kaba yüzeylerde  uzun süreli yüksek etkinlik göstermektedir.