Ev sineği (Musca domestica)

Tanım: Erginleri ortalama 6 mm boyutlarında olup kanat açıklığıyla birlikte yaklaşık 13-15 mm uzunluğa erişebilmektedirler. Kanatlarında bulunan 4. damar yapısı diğerlerine göre belirgin bir şekilde kıvrık bir görünümdedir. Göğüs kısımlarında 4 farklı çizgilenme bulunmaktadır.

Biyolojisi: Bu türe ait karasinekler yumurtalarını genellikle çürüyen materyallerin üzerine bırakırlar (çöplük alanlar, gübre yığınları vs.). İdeal koşullar altında 2 haftada yaşam döngülerini tamamlarlar.

Kontrolü: Çöplük alanlar ile diğer potansiyel üreme alanlarının yok edilmesi bu haşerelerin kontrolünde çok önemlidir. Ayrıca yüzey spreyleri hızlı etki almak için tercih edilmelidir. Bunun yanısıra elektrikli kontrol cihazları da bu türe ait bireylerin korunmasında etkili olabilir.

Tavsiye edilen ürünler

PyButhrin Alan Spreyleri

PyButhrin®

PyButhrin® EW su içerisinde emülsiyon (EW) formülasyonunda...

Daha fazlası için

Diğer Zararlılar

Sinekler

Sinekler çok dolaşan, kozmopolitan zararlı canlılardır....

Zararlıyı İncele

Sivrisinekler

Sivrisinekler her yanı istila eden böceklerdir.

Zararlıyı İncele
Mosquito Larva - Pest Control - Bayer

Sivrisinek Larva

Hareket tarzları nedeniyle genellikle "solucan" ya da...

Zararlıyı İncele