Uzmana Sorun - Tahta kurusu

Tahta kurusu sorunları, genellikle ilk istila alanının kurulmasının üzerinden geçen zamana bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Print page
Tahta kuruları yumurtalarını korunaklı boşluklara bırakmak isteyen gizemli zararlı canlılardır. Saklanma yerlerinde çok sayıda yumurtayla istila gerçekleşene ve yumurtalarla ebeveynler arasındaki iletişim kesilene kadar fark edilemezler. Nimfalar kanla beslenen bağımsız canlılardır. Ebeveynleriyle temasları minimum düzeydedir.

Ne yazık ki tahta kurusu sosyal bir canlı değildir...


Koloni üyeleri arasında önemli oranda iletişim olduğunda kovucu olmayan kimyasallar maksimum etki gösterir. Bu kimyasallar daha hızlı ve kapsamlı sonuç sunar. Böceklerin yaşam döngüleri merkezi bir kraliçe ya da beslenme yerini içeren bir besin örgüsüyle bağlantılı olduğunda, koloni üzerindeki etki yok edicidir.

Ne yazık ki tahta kuruları bu şekilde davranmaz. Bu nedenle, sorunu makul bir sürede çözmek için koloni üyeleri arasındaki hareketliliğe güvenemezsiniz.

Tahta kurusu mücadelesi çatlak ve yarıklara odaklanarak yapılan bir araştırma ve yok etme sürecini içerir. Her bir böcek yüzlerce, hatta binlerce yavru üretme potansiyeline sahip olduğundan her bir çatlak ya da yarık da yeni istilaların potansiyel saklanma alanıdır.

Her bir deliğe bakın

En iyi etki, yüksek rezidüel oranına sahip güçlü insektisitlerin çatlak ve yarıklara özenli bir şekilde uygulanmasıyla elde edilir. İdeal olarak, direnç sorununun ortadan kalkması için böceklerin daha önce maruz kalmadıkları bir kimyasal grubu kullanılmalıdır.

En kritik konu, boşluklardan çıkan böceklerin rezidüel yüzey filmlerine ulaşmasını beklemek yerine çatlak ve yarıklara nüfuz edecek bir ürün kullanmaktır. Mobilyaları ters çevirin ve duvarlardaki, çatıdaki ya da sabit eşyalardaki boşluklara erişiminizi engelleyecek her şeyi ortadan kaldırın.

Yeterli zaman ayırın ve özenli hareket edin. Bir çatlak ya da yarığa ürünü iki kez uygulamanız sorun oluşturmaz. Bu uygulamayı mükemmel bir şekilde tamamladığınızda istila birkaç saat ya da en kötü ihtimalle birkaç gün içerisinde ortadan kalkacaktır. 6 hafta beklemeniz gerekmeyecektir.

Araç kitinize kovucu olmayan ürünleri de ekleyin


Mevcut istila ortadan kaldırıldıktan sonra, kovucu olmayan ürünler kontrol programında önemli rol oynar. Tahta kuruları inanılmaz derecede hareketli zararlı canlılardır, bu nedenle yeni gelen böcekler yeni istilalara neden olabilir.

Tahta kuruları yeni geldiklerinde kovucu olmayan ürünlerin "acemilere" yönelik etkisine karşı son derece savunmasızdır. Yani etkin madde olduğunu fark etmeden ürünün uygulandığı yüzeylerde dolaşırlar. İlk uygulamayla alan temizlendiğinde, kontrol mekanizması olarak düzenli aralıklarla kovucu olmayan ürünleri kullanmayı değerlendirin.

Müşterilerin en başta koruma programına katılmasını sağlayın çünkü ortada bir sorun görünmediğinde onları ikna etmek daha zor olacaktır.