Uzmana Sorun - Kemirgen kontrolü

Kemirgenler, insanlarla yakın ilişkileri nedeniyle en başarılı memeliler arasında görülür. Sayılarının insan sayısını geçtiği düşünülmektedir.

Print page Rat - Rodent Control - Bayer - Pest Control
Kemirgenler, insanlarla yakın ilişkileri nedeniyle en başarılı memeliler arasında görülür. Sayılarının insan sayısını geçtiği düşünülmektedir. Fizyolojik, toksikolojik, davranışsal ve diğer bilimsel araştırmalarda kullanmak için harika canlılardır.

Kemirgenler, insanlarla yakın ilişkileri nedeniyle en başarılı memeliler arasında görülür. Sayılarının insan sayısını geçtiği düşünülmektedir.Fizyolojik, toksikolojik, davranışsal ve diğer bilimsel araştırmalarda kullanmak için harika canlılardır.

Ekolojik açıdan önemli birer kaynaktırlar. Milyonlarca zararlı canlı böceği yerler, karşılığında sayısız sürüngen ve uçan hayvan için besin kaynağı oluştururlar. Ancak Kemirgenler besin kaynaklarımız için bizimle yarışırlar ve sağlık açısından büyük risk teşkil ederler. Hem doğrudan tüketim hem de dışkı ve idrar yoluyla kontaminasyon nedeniyle çok büyük gıda kayıplarına neden olurlar.

Kemirgenler yapılardan tesisatlara ve veri kablolarına kadar her şeyi kemirerek ve zarar vererek altyapıyı tahrip ederler. Kemirgenler nedeniyle iniş yapmak zorunda kalan yolcu uçakları bile bulunmaktadır.

Günlük olarak karşılaştığımız en önemli zararlı canlılardır. Kemirgenlerle mücadelede hem müşterileriniz hem de iş yeriniz için kabul edilebilir sonuçlar verecek bir prosedür oluşturmak çok önemlidir.

Zararlı Canlı Yöneticileri, hedef dışı yabani hayatı etkilemeyecek ancak tamamen etkili olacak kemirgen yönetimi programları oluşturmak zorundadır. Verilen hizmeti sürekli iyileştirmek ve mümkün olan en iyi sonucu sunmak için becerileri güncel tutmak önemlidir.

 Verilen hizmeti sürekli iyileştirmek ve mümkün olan en iyi sonucu sunmak için becerileri güncel tutmak önemlidir.

 
Verilen hizmeti sürekli iyileştirmek ve mümkün olan en iyi sonucu sunmak için becerileri güncel tutmak önemlidir. Doug McCarron - Territory Sales Manager
Soru


Büyük bir ticari işletmede, yem tüketiminin düşük olması nedeniyle sorun yaşıyorum. Diğer müşterilerimde aynı programı takip ederek büyük başarı yakalamama rağmen bu müşteride sonuç elde edemiyorum. Bu tesiste başarıyı artırmak için ne yapabilirim?

Yanıt


Merhaba Ray, bu harika soru için teşekkürler.

Kemirgen yemleme programlarında genellikle beklentimiz çok yüksek oluyor. İnsanlar, bu düşmanı kontrol altına alabilmek için binlerce yıldır mücadele ediyor. Sıçanlar aptal oldukları ya da kontrol altına alınmaları kolay olduğu için bu kadar başarılı değiller, durum bundan çok daha farklı.

Her kemirgen aynı değildir - düşmanınızı tanıyın

Kemirgenler, davranışlarını bulundukları çevreye adapte eder. Başka besinler olduğunda yeni besinleri görmezden gelirler. Düzenli besin kaynaklarına erişimleri kapatıldığında besin sıkıntısı çektiklerinden davranışlarını değiştirirler.

Buna uygun bir örnek, okul çevresinde yaşayan sıçan popülasyonudur. Okul döneminde bol miktarda yiyecek bulunur ancak tatiller sırasında bir anda yiyecek kıtlığı oluşur ve kemirgenler yiyecek aramak için daha uzak yerlere giderler. Bu durumda yem gibi yeni besin maddelerini kolayca kabul ederler, siz de hızlı bir şekilde kontrol sağlamış olursunuz.

Normal besin kaynaklarına erişimlerini kısıtlayarak beslenme düzenlerini bozarsanız kemirgenleri davranışlarını değiştirmeye ve yemlerinizi yemeye zorlayabilirsiniz.

Bazen etraflıca düşünmeniz gerekir

Bir keresinde büyük bir süpermarketin deposundaki çikolataları yiyen çok sayıda Kara Sıçanın neden olduğu bir istilayla mücadele etmiştim. Beslenebilecekleri yüzlerce kilo çikolata varken kemirgenler yemleri tamamen görmezden geliyordu. Nihayetinde tamamen farklı bir yaklaşım benimseyerek sorunu çözdüm.

Öncelikle su kaynaklarını mümkün olduğunca azaltarak yakın çevrelerini değiştirdim. Kuraklık dönemi olduğundan su kaynağı azdı. Ardından tüm yem istasyonlarına su istasyonları da ekleyerek kemirgenlerin değişiklikleri incelemeleri için neden yarattım. 24 saatlik sürede istasyonlara şüpheyle yaklaştılar ancak sonunda gelip yemleri tükettiler. Kısa sürede mükemmel bir kontrol elde edildi.

Su istasyonları karşılaşacağınız tüm durumlarda başarılı olmasa da bazen önemli olan etraflıca düşünerek bir yaklaşım benimsemektir. Sıçanlar her zaman şüphecidirler ancak son derece de meraklıdırlar. Yem istasyonlarına kağıt ya da yuva yapmak için gerekli diğer malzemeleri eklerseniz kaçınılmaz olarak bu değişikliği inceleyeceklerdir.

Kara sıçan mı arıyorsunuz? Yukarıya bakın!

Kara sıçan istilasıyla karşı karşıya kaldığınızda benim önerim "yukarıya bakmanız" olacaktır. Kara sıçanların kökeni Güney Doğu Asya ormanlarıdır. En rahat yuva ve av alanları yer üstüdür.

Ticari yiyecek depolama alanlarında Siyah Sıçanlar yuvalarını yukarılara yaparlar. Mevcut besin kaynaklarına ulaşmak için aşağıya indikten sonra zemine değmeden tekrar yuvalarına çıkarlar.

Bu durum özellikle Norveç sıçanı istilalarında geçerlidir. Norveç sıçanları agresif et yiyicilerdir ve Çatı Sıçanlarıyla beslenmeye bayılırlar. Hayatta kalma mekanizması olarak Çatı Sıçanları, Norveç sıçanlarının bulunduğu alanlardan uzak dururlar.

Erişmesi zor alanları hedef alın

Çatı sıçanlarının kökeni ağaçlarla kaplı Güney Doğu Asya ormanlarıdır. Ağaçlarda ve yerden yüksek diğer bitkilerde sığınak aramaya adapte olmuşlardır. Çatı sıçanlarının yuvalama alanlarını kısıtlamak için binanın çevresini dikkatli bir şekilde inceleyin ve sığınabilecekleri yerleri ortadan kaldırın. Kara sıçanların binalara giriş noktalarını kısıtlamak için binayla temas eden bitkilerin yapıdan uzak kalacak şekilde budanmasını sağlayın.

Yem istasyonlarını zemine değil, çatı sıçanlarının yiyecek arayacağı alanlara yerleştirin. Hepimiz yem istasyonlarını inceleme sırasında kontrol etmesi kolay yerlere koyarız ancak bu durumda fazladan önlem almanız ve yemleri Kemirgen kontrolü için en uygun yerlere yerleştirmeniz gerekmektedir.