İç Mekan Residüel İlaçlama

Print page

İç Mekan Residüel İlaçlama (IRS), eklem bacaklı vektörlerin mevcut olduğu iç mekan yüzeylerine residüel insektisit uygulama tekniğidir.

İç mekan residüel ilaçlamanın asıl amacı vektörlerin yaşam süresinin ve dolayısı ile hastalık yayılımının azaltılması veya kesintiye uğratılmasıdır. İkinci etki ise uygulanan alandaki vector yoğunluğunun azaltılmasıdır. IRS, sıtmanın yok edilmesi için bilinen, kanıtlanmış ve maliyet etkin bir müdahale yöntemidir. Ayrıca layşmanyaz ve şagaz hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır.

Etkin bir IRS programında yer alan temel varsayımlar şunlardır:

– her konutta ilaçlanabilir çok sayıda yüzey mevcuttur

– söz konusu vektör türleri iç mekanlarda beslenmekte ve barınmaktadır

– vektörler, uygulanan insektisitlere dirençli değildir

– hedef alan içinde çok sayıda konut ilaçlanabilmektedir

IRS kampanyası içindeki diğer önemli hususlar

– ürünün operator, semt sakinleri ve çevre için güvenliği

– ürünün kalıcı verimliliği

– ürünün semt sakinleri tarafından (örn. koku veya kirlilik) kabul edilme seviyesi

– maliyet etkinliği (kalıcı yaşam süresi ile de ilgilidir)

– bölgenin coğrafi yapısı ile ilgili lojistik zorluklar (örn. bazı eski IRS ürünleri çok yüksek doz oranına gerek duymaktadır. Dolayısı ile daha modern düşük-dozlu ürünlere kıyasla daha fazla ürün kullanılması gerekmektedir.)

- seçilen ürünün gerekli uygulama sıklığı ve/veya istenilen residüel yaşam süresi üzerinde sahip olduğu etkiye ilaveten, uygulanan alandaki yayılma dinamikleri (örn. sıtma salgınının mevcut olduğu dengesiz yayılma durumlarında, IRS ürünlerinin yaşam süresinin uzun olması veya uygulama sıklığının daha az olması gerekmemektedir.)