Hamam Böceği Jeli Seçimindeki Karmaşa

Türkiye Profesyonel Zararlı Canlı Kontrol Pazarı, hamam böceği jelleri konusunda pek çok seçenek sunmaktadır.

Print page
cockroach - Bayer - Pest Control
Türkiye Profesyonel Zararlı Canlı Kontrol Pazarı, hamam böceği jelleri konusunda pek çok seçenek sunmaktadır. Geniş bir zehirli madde, yem tuzağı ve renk seçeneğine sahiptir. Peki bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Ürünün "vaatlerini" bir kenara bırakırsak, belirli bir durum için uygun olan özelliklere sahip jeli nasıl bulabilirsiniz? Seçenekleri değerlendirirken yaygın kullanım uygulamalarını ve "zorunlulukları" göz önünde bulunduralım.

Türkiye hamam böceği jeli pazarı pek çok kullanım kategorisinden oluşmaktadır. Bunlar jelin nerede (örneğin evde kullanım/ticari kullanım) ve ne için (temizleme/koruma) kullanılacağına göre belirlenir.

Korumaya Yönelik Hamam Böceği Jelleri: Genellikle ticari yerlerde, düşük ya da orta ölçekli hamam böceği popülasyonlarını kontrol altına almak amacıyla kullanılır. Başka bir ifadeyle, büyümekte olan popülasyonları kontrol altına almak istemekteyiz. Korumaya yönelik jeller genellikle temizliğe yönelik bir jel programı ile hamam böceği popülasyonunun yönetilebilir duruma düşürülmesinin ardından kullanılır. Bakım jelleri, premium jellerden daha sık ve daha uzun sürelerle uygulanmaktadır. Bu jeller günlük olarak programımızı "koruma" amacıyla, ticari yerlerde en çok kullandığımız ürünlerdir. Bu nedenle tüp fiyatları, premium jellere oranla daha düşüktür. Son olarak, bu jellerin cazip yönlerinden biri de programımızda özellikle kimyasal direnci önlemek için diğer jellerle dönüşümlü olarak kullanılabilmesidir.

Hamam Böcekleri İçin Evde Kullanıma Yönelik Jeller: Evde kullanıma yönelik jeller genellikle 12 aylık hizmet aralıklarıyla kullanılır. Bu jellerin bir numaralı özelliği, yüzeylerde uzun bir dönem etkili (çekici) olmalarıdır. Kısa sürede yüksek çekicilik sağlamak yerine sürdürülebilir çekicilik sunmaları nedeniyle iyi bir seçenektirler. Bu ürünlerde kullanılan toksik maddeler, zararlı canlı popülasyonunun kontrolüne yönelik olarak orta ila yüksek hızlı etki sağlamalı ancak ticari yerlerde sıklıkla görülen büyük hamam böceği popülasyonlarını hızlı bir şekilde azaltma özelliğine de sahip olmalıdır.

Peki beyaz ve kahverengi hamam böceği jellerinden hangisi daha iyidir?

Bu, sık sorulan bir sorudur ancak ikisi arasında bir fark bulunmamaktadır. Beyaz jel kullananların çoğu, yerleştirilen jellerin beyaz melamin dolaplarda görünmemesi nedeniyle bu jeli seçmektedir. Bu doğru olsa da, dikkatli bir yerleştirme ile kahverengi jellerin beyaz yüzeyler üzerinde görünebilir olmasının da önüne geçilebilir. Jeller renklerini renk ajanlarının eklenmesiyle değil, içeriklerindeki gıda bileşenlerinden almaktadır. Ancak renk sizin için önemliyse, seçilen jelin amacına uygun olmasını sağlamanız gerekmektedir.

Temizliğe Yönelik/Premium Hamam Böceği Jelleri: Son kategori temizliğe yönelik/premium jellerdir. Bu gruptaki jeller genellikle premium toksik maddeleri ve hamam böceği popülasyonlarının hızla azalmasını sağlayan çekici yem tuzaklarıyla kategorize edilmektedir.

Ne kadar hızlı? Bu ürünlerin laboratuvar sonuçları genellikle 12-24 saat arasında hamam böceklerinin %90'ından fazlasının kontrol altına alındığını göstermektedir. Bu durum, "sahada" 24 saat içerisinde %70'in üzerinde azalma olacağı anlamına gelmektedir.

İçeriklerindeki toksik maddelerin kısa sürede etkili olabilmesi için bu kategorideki jellerin son derece çekici olması gerekmektedir.

Neye bakmamız gerektiğini özetleyecek olursak:

Jel Kategorisi

Kontrol Hızı

Yüzeylerde yerleştirilen jelin çekiciliği

Uygulama anındaki hamam böceği popülasyonu

Koruma

Yavaş ila orta hızlı

Önemli ancak hizmet esnasında ayda bir kez yerleştirme

Düşük ila orta hızlı

Evde kullanıma yönelik

>

Orta ila yüksek hızlı

Uzun süre boyunca en azından orta hızlı

Düşük ila orta hızlı

Premium/Temizliğe Yönelik

Hızlı (<24 saat)

Kritik (başlangıçta)

>

Orta ila Yüksek


Daha fazla tavsiye

Hamam böceklerini daha etkili bir şekilde öldürmek için şunları unutmayın:
  • Ürünü tek bir yerde büyük oranlarla uygulamak yerine birden fazla yerde küçük oranlarla uygulayın
  • Hamam böceği davranışlarını gözden geçirerek jelleri yiyecek arayan hamam böceklerinin uğrayacağı çatlaklar, oyuklar, köşeler ve dolapların birleşme noktalarına yerleştirin.
Jel ve yemleri dikkatli kullanın:
  • Jellerde gıda malzemeleri bulunmaktadır ve stabilize edildiklerinde doğrudan güneş ışığı almamalıdırlar. Güneş ışığı matrisin ve toksik maddenin bozulmasına neden olur. Aşırı derecede maruziyet yemin ayrışmasına, çekiciliğinin ya da etkinliğinin azalmasına neden olabilir.
  • Sıcaklığın pratik düzeyde mümkün olduğunca düşürülmesi gerekmektedir. Araçlarda ihtiyaç duyulacağından fazla jel taşınmamalıdır.
  • Araçlardaki diğer ürünlerin kontamine olması önlenmelidir. Tercihen yem saklanmasına ayrılmış bir bölmede, pakette ya da kutuda saklanmalıdır.
  • Jelin kullanılacağı işe en uygun özelliklerin kombinasyonuna sahip olması gerekmektedir. Temizlik jeli gerektiği durumlarda koruma jeli kullanılmamalıdır. Aynı şekilde, az sayıdaki hamam böceği popülasyonlarının "yönetilmesi" için koruma jeli gerektiği durumlarda premium jel alınarak gereksiz yere para harcanmamalıdır.
  • Mevcut ürün seçenekleri kategorize edilmelidir. Ürünü tasarımına uygun kullanıyor musunuz?