Kontrol Edilen Zararlılar

Depolanmış ürün zararlıları iki ana böcek kategorisinden oluşur: • Coleoptera (kınkanatlılar) • Lepidoptera (güveler). Her iki grupta da birincil zararlı canlı sayılan bazı türler bulunur. Bunlar tüm tahıllara saldırır, diğer türler ise ikincil zararlı canlılar olarak ilk hasarı takip eder. Bozulma ya da mantar enfeksiyonu nedeniyle ürün kayıpları %10 ya da daha fazla oranlara ulaşabilir.

Print page