Print page Herbisit

Valdorio

Herbisit

Valdorio

Print page

Ürüne Genel Bakış

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Valdorio, tarım dışı alanlarda çıkış öncesi ve çıkış sonrası dönemlerde kullanılabilen, geniş spektrumlu bir total herbisittir. Uygulama yapılan alanlarda birçok geniş ve dar yapraklı otu kontrol ederek uzun süreli bir kontrol sağlar. Sadece geniş spekturumlu bir yabancı ot ilacı gibi çalışmaz aynı zamanda tohum çimlenmesi ve bitki büyümesini de engelleyerek birden fazla ürün uygulama ihtiyacını da ortadan kaldırır.

Ana Özellikler

Yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve otların tüm bölgelerine taşınır. En iyi sonucun alınması için yabancı otların çimlenme döneminde uygulanması tavsiye edilir. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Tarla pülverizatörü ya da sırt pülverizatörü ile uygulama yapılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. Uygulamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya öğleden sonra yapılmalıdır. Ürünün yağışa dayanıklılığı çok iyidir, uygulamadan 2 saat geçtikten veya yapraklar kuruduktan sonra yağan yağmurdan etkilenmez. Optimum etkinlik için bitki ve toprak yüzeyinin tamamen ürünle kaplanması gerekmektedir.

Kullanım & Güvenlik

Kullanım yeri

Kültür bitkisi yetiştirilmeyen (boş) alanlar

Kontrol edilenler:

  • Darıcan (Echinochloa crus-galli)
  • Şeytan elması (Datura stramonium)
  • Semizotu (Portulaca Oleracea)
  • Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
  • Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
  • Kanyaş (Sorghum halepense)
  • Yeşil horoz ibiği (Amaranthus viridis)
  • Yapışkan ot (Setaria verticillata)
  • Yabani kavun (Cucumis melo var. agrestis)

Kullanım Şekli:

Valdorio, Boru Hatları, Karayolları, Havaalanları, Demiryolları, Parklar, Doğal alanlar, Eğitim Tesisleri, Belediye Rekreasyon alanları, Askeri tesisler gibi, tarım dışı alanlardaki yabancı otların kontrol edilmesi amacıyla kullanılan sistemik etkili bir bitki koruma ürünüdür.

Diğer Çözümlerimiz

Zapper Herbisit

Zapper

Süspansiyon Konsantre

Yabancı Otları Yok Eden Yıkıcı Darbe!

Daha fazlası için